vormvaste

Het onderscheid tussen voedselverpakkingen en zakjes en wikkels moet gebaseerd zijn op de stijfheid van de container. Voor de toepassing van de richtlijn moeten voedingsmiddelen met een stijve en gedeeltelijk stijve verpakking als voedselverpakkingen worden beschouwd, terwijl producten met flexibel verpakkingsmateriaal moeten worden beschouwd als zakjes en wikkels.

Flexibele verpakking houdt in dat de verpakking gemakkelijk kan worden gemanipuleerd zonder te breken. Dezelfde overwegingen gelden voor niet-verpakkingsartikelen die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Sommige voedingsmiddelen worden verpakt in een combinatie van stijf en flexibeler materiaal, bv. een sandwich in een harde houder met een folie aan één zijde of bepaalde vruchten of bereide voedingsmiddelen die in een papieren bakje worden verkocht met daaromheen een plastic wikkel. In die gevallen moet vanwege de aanwezigheid van harde materialen in de verpakking het product als voedselverpakking worden ingedeeld.