Ja

Is het kunststof rietje een medisch hulpmiddel? (Bijlage, Deel B, lid 4.)
Medisch indien het kunststof rietje binnen het toepassingsgebied
van Richtlijn 90/385/EEG of Richtlijn 93/42/EEG valt.