Ja

In de Nederlandse Ministeriële Regeling wordt gesteld dat per 1 juli 2023 uitgifte geschiedt voor een meerprijs ten opzichte van de prijs van het voedsel zelf.
Daarnaast bieden exploitanten de eindgebruiker een herbruikbaar alternatief aan voor eenmalig te gebruiken voedselverpakking. Deze verplichting kan achterwege worden gelaten indien de exploitant de eindgebruiker in de gelegenheid stelt om het voedsel zonder voedselverpakking van de exploitant mee te nemen, of met een voedselverpakking van de eindgebruiker (bring your own).