Nee

Volgens de Single Use Plastics-richtlijn moet uw eenmalige verpakking sinds 3 juli 2021 duidelijk leesbare informatie voor de consument  bevatten over:

  • passende manieren van afdanken in overeenstemming met de afvalhiërarchie, én
  • de aanwezigheid van kunststoffen in de verpakking/het product en het negatieve effect van zwerfafval/ongepaste manieren van afdanken op het milieu.

Klik hier voor de markeringsvoorschriften en bijbehorende rectificatie. Klik hier voor de drukwerkbestanden in hoge resolutie.