Ja

Uw verpakking/product valt buiten de Single Use Plastics richtlijn.