Nee

Uw drinkbeker valt buiten de Single Use Plastics richtlijn. Let op: andere onderdelen van uw product-verpakkingscombinatie vallen mogelijk wel onder de Single Use Plastics-richtlijn, zie de andere beslisbomen.