Oké

Om rekening mee te houden:

  • Sinds 3 juli 2021 dient de Nederlandse overheid consumenten voor te lichten en verantwoordelijk consumenten-
    gedrag te stimuleren, ten behoeve van een vermindering van drankverpakkingen en drankflessen in het zwerfafval. (Artikel 10) Dit betreft o.a. voorlichting over hergebruik, het afdanken en de effecten van zwerfafval op het milieu. Hoe Nederland hier invulling aan geeft, wordt hier toegelicht.
  • In Nederland geldt per 2023 uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor drankverpakkingen en drankflessen. Hoe Nederland hier invulling aan geeft, wordt hier toegelicht en is door het Afvalfonds Verpakkingen verder uitgewerkt, zie hier. (Artikel 8)