Ja

Om rekening mee te houden:

  • Sinds 3 juli 2021 dient de Nederlandse overheid consumenten voor te lichten en verantwoordelijk consumentengedrag te stimuleren, ten behoeve van een vermindering van voedselverpakkingen in het zwerfafval. (Artikel 10) Dit betreft o.a. voorlichting over hergebruik, het afdanken en de effecten van zwerfafval op het milieu. Hoe Nederland hier invulling aan geeft, wordt hier toegelicht.
  • In Nederland geldt per 2023 uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor voedselverpakkingen. Hoe Nederland hier invulling aan geeft, wordt hier toegelicht en is door Stichting Afvalfonds Verpakkingen verder uitgewerkt, zie hier. (Artikel 8)