Nee

Bevat uw drinkbeker een markering over afdanken en de gevolgen voor het milieu bij verkeerd afdanken, zoals voorgeschreven in de SUP-richtlijn? (Artikel 7)