Ja

De Single Use Plastics richtlijn stelt dat sinds 3 juli 2021 geen gebruik gemaakt mag worden van oxo-degradeerbaar kunststof in producten en verpakkingen die opgenomen zijn in de richtlijn.