sinds 3 juli

Bestaande voorraden vallen niet onder de nieuwe wetgeving als ze op 3 juli 2021 al in Nederland in de handel zijn gebracht*. Voor specifieke situaties kunt u kijken of de Blauwe gids (hoofdstuk 2) u aanwijzingen geeft. Let op: in de blauwe gids gaat het om op de EU markt aanbieden. Bij de SUP-richtlijn gaat het om op de markt aanbieden van de lidstaat. Als het product na 3 juli 2021 naar een andere lidstaat wordt geëxporteerd, dient het op dat moment aan de vereisten van de SUP-richtlijn te voldoen.

*‘in de handel brengen’ betekent voor het eerst op de markt van een lidstaat aanbieden van een product.