gescheiden ingezameld

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2025, 77% en uiterlijk in 2029, 90% van de kunststof drank flessen gescheiden wordt ingezameld ten behoeve van recycling.