eenpersoons portieverpakking

Voor de definitie van een ‘eenpersoonsportie’ wordt een bovengrens van ‘kleiner dan twee porties (hierna: < 2 porties) aangehouden. In het SUP-Richtsnoer en in de eerdere communicatie over de SUP-Richtlijn is steeds gesproken over eenpersoonsvoedselverpakkingen. Om te voorkomen dat iets ruimere eenpersoonsporties buiten de reikwijdte gaan vallen, wordt de bovengrens van alle porties kleiner dan twee porties gepakt. In het afwegingskader wordt een overzicht gegeven van welk gewicht per productgroep daarvoor wordt gehanteerd op basis van bestaande voedingsrichtlijnen. Een portiegroottelijst is op pagina’s 28 en 29 te vinden.