drinkbekers

Drinkbekers zijn doorgaans ronde, meestal komvormige containers met of zonder (herplaatsbaar) deksel, die leeg of gevuld met vloeistof worden verkocht. De volgende drinkbekers vallen binnen de definitie:

  • van tevoren gevulde bekers voor de consumptie van (koude) dranken;
  • lege bekers die worden verkocht in groothandels;
  • bekers met instantpoeders waar bijv. melk of water aan moet worden toegevoegd voordat het product kan worden genuttigd.