Nee

Houd daarnaast ook rekening met het volgende:

  • De Single Use Plastics richtlijn stelt dat per juli 2026 een meetbare kwantitatieve vermindering van uitgifte van eenmalige houders van voedingsmiddelen is gerealiseerd ten opzichte van 2022. Vanaf 2021 dient de Nederlandse overheid maatregelen te nemen om de uitgifte terug te brengen van het aantal eenmalige houders van voedingsmiddelen waarmee u uw eetbare producten verpakt. (Artikel 4)
  • Vanaf 3 juli 2021 dient de Nederlandse overheid consumenten voor te lichten en verantwoordelijke consumentengedrag te stimuleren ten behoeve van een vermindering van houders van voedingsmiddelen in het zwerfafval. (Artikel 10) Dit betreft o.a. voorlichting over hergebruik, het afdanken en de effecten van zwerfafval op het milieu.
  • In Nederland wordt uiterlijk op 31 december 2024 uitgebreide producenten verantwoordelijkheid opgesteld voor houders van voedingsmiddel. Een aantal kosten voor het afvalbeheer van houders van voedingsmiddelen wordt gedekt door producenten van dit type verpakkingen. (Artikel 8)